פרסים שהוענקו ל הגמד הלוחם

הגמד הלוחם לא קיבל עדיין נקודות.
למעלה