damonlxs's latest activity

  • D
    אכן זה מה שקרה לי, מכרו לי טיפול של IPL לגב וכתפיים, ועם הטיפולים רק החמיר. לאחר הרבה צעקות הם הסכימו להמשך בלתי מוגבל של הטיפולים, אבל...
למעלה