Guman1973's latest activity

  • G
    Guman1973 הגיב/ה לנושא: חיפוש ספר.
    תודה רבה ושבוע טוב אימי אומרת שלא וגם לא שני הספרים הנוספים שמוזכרים בערך.
  • G
    Guman1973 פירסם נושא חדש.
    חמישי שמייח לכולם אני מחפש פרטי ספר משנות ה-80 לערך שמספר על שלטון חרדי בארץ. מתוך העלילה: החרדים מתגוררים בערים והחילונים רק...
למעלה