hada12's latest activity

 • H
  hada12 פירסם נושא חדש.
  מישהו יודע מאיזה תאריך התחילו להשתמש בקו שבר ארוך? כלומר, אם יש לי a+b חלקי c. אנחנו יכולים לכתוב את זה כך: (a+b) : c אבל מתי החליטו...
 • H
  hada12 פירסם נושא חדש.
  למה הכוונה כשאומרים מנהלת (של ארגון מסוים)? המנהלת מחליטה כך וכך. מה ההבדלים בינה לבין הנהלה?
 • H
  hada12 reacted to יוביוב הירוק's post in the thread אינטגרלי with Like Like.
  בחשבון דיפרנציאלי מחלקים קטע (תחום מספרי) להרבה קטעים קטנים. כמה קטנים? גודל השואף לאפס. קח לדוגמה פונקציית סינוס - אם נחלק אותה לקטעים...
 • H
  hada12 פירסם נושא חדש.
  לפי ספר פסיכומטרי שנפל לידי אינטגראלי מוגדר כ: אינטגרלי - שלם, בלתי נפרד (מילה בעלת משמעות הפוכה - דיפרנציאלי) מה ההקשר בין הגדרה זו...
 • H
  אם אלה מתכווון ללכלוך במשמעות של בוץ הוא אכן לא מסריח. אני לא בטוח שמגיעים למקום ואומרים למנקה השירותים מלוכלכים מעבירים גם שאיפה לבדוק...
 • H
  hada12 פירסם נושא חדש.
  מה זה נותן לי כשאני הופך קואורדינטות של עצם, נגיד פרבולה, לקואורדינטת פולריות?
 • H
  hada12 הגיב/ה לנושא: חידת מבחן.
  נכון. טעות
 • H
  hada12 הגיב/ה לנושא: חידת מבחן.
  אם אני עונה על הכול כן ולאחר מכן על הכל לא ולאלר מכן פים לא ופעם כן. לדעתי משלושת האפשריוית הבאות ניתן למצוא טת התשובה המהירה ביותר.
 • H
  hada12 פירסם נושא חדש.
  כשאומרים שגבינת חלומי היא גבינה חצי קשה. למה הכוונה? מה זה "חצי קשה"?
 • H
  hada12 פירסם נושא חדש.
  איך מחשבים את האסימפטוטות של הפרבולה? כולל בהזזות?
 • H
  hada12 הגיב/ה לנושא: יחס.
  נראה לי שזה עדיין, נכון. כי המספרים הרציונליים כוללים גם השלמים, גם את השלמים החיוביים ודם השליליים. אם כבר לשנות אז לשנות ל: היחס הוא...
 • H
  hada12 פירסם נושא חדש.
  הערך יחס בויקיפדיה כתוב תחת הסעיף קו-רפלקסיבי :"בעוד שהיחס 'בעל חזקה ריבועית שזהה לזו של' הוא קו-רפלקסיבי רק בקבוצת המספרים החיוביים -...
 • H
  hada12 הגיב/ה לנושא: מה זה לסנגר ולסנג'ר?.
  אומרים שהשטן מקטרג על מעשיך בשעת בדיקת מעשיך הטובים לעומת מעשיך הרעים
 • H
  hada12 הגיב/ה לנושא: מה זה לסנגר ולסנג'ר?.
  לסנג'ר זה להפוך מישהו לסלג'ר - עבד. ולסנגר זה להגן על מישהו מפני אישום, האשמה על שעשה דבר מה. סניגור הוא המגן במשפט, ההיפך - קטגור -...
 • H
  hada12 הגיב/ה לנושא: נפח בלון.
  שואל השאלה (או שאלת המשךׂ): אתה לוקח סרגל מצמיד אליו את הבלון. מה הערך שמראה הסרגל אומר על נפח הבלון? בהנחה שהערך שהתקבל הוא x. באיזה...
למעלה