תוצאות החיפוש

 1. עוד עמית גורביץ

  חופש מהעבודה

  לא חוקי - ככל שהמעסיק מודיע לך שלא לבוא לעבודה יותר, הדבר מהווה פיטורים בפועל. הוא רשאי לעשות כן רק לאחר שימוע, תוך מתן הודעה מוקדמת ומסיבה שהינה כדין. אחרת, יחוב בפיצויים בסכומים אלו, לרבות פיצויי פיטורים.
 2. עוד עמית גורביץ

  חופש מהעבודה

  המעסיק נוהג כדין - בסמכותו לקבוע את מועדי החופשה של עובדיו, ולמרבה הצער לא תוכל לחייב אותו לתת לך חופשה דווקא במועד שתבקש. לכן תגובת המעסיק הינה כדין.
 3. עוד עמית גורביץ

  פיטורין עקב קורוננ

  ככל שמדובר במקום עבודה פרטי, ושאינו מאורגן, המעסיק רשאי לעשות כן. העובד אך ורק יכול לממש את זכותו להתפטר בדין מפוטר מחמת הרעת התנאים, בתנאי שיתריע בפני המעסיק בכתב על כוונתו לעשות כן, ויעשה זאת באופן מיידי בלא שההישארות בעבודה תחשב להסכמה בהתנהגות לתנאים החדשים.
 4. עוד עמית גורביץ

  הרעה בתנאי עבודה?

  ככלל, ככל שהרעת התנאים תהיה קבועה ומוחשית (לא פירטת לעניין שיעור ההרעה בפועל) - אכן משמעות הדבר כי מדובר ב"הרעת תנאים" כמשמעותה בסעיף 11 לחוק פיצויי פיטורים, שתאפשר להתפטר בדין מפוטר לאחר מתן התראה על כוונתך לעשות כן, ובתנאי שהודעתך תהיה מיידית (היינו - לפני שהישארותך בעבודה תחשב כ"הסכמה בפועל"...
 5. עוד עמית גורביץ

  פס"ד תקדימי - כפיית חיסונים

  שמח על הדיון הפורה שהתפתח והדעות השונות. אמת, היות שמדובר בפס"ד של ביה"ד אזורי לעבודה (ולא בית הדין הארצי ו/או בג"צ) - אין מדובר עדיין בתקדים מחייב אם כי בהלכה חדשה.
 6. עוד עמית גורביץ

  תלונה על הלנת שכר

  מלשון סעיף 18 לחוק הגנת השכר, וככל שמדובר בטעות אנוש אמיתית ושתוקנה בסופו של דבר, הסיכוי שתקבלי פיצויי הלנה - אפסי. מצ"ב סעיף 18 לחוק: הפחתת פיצוי (תיקון מס' 3) תשכ"ד-1964 (תיקון מס' 7) תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 28) תשע"ד-2014 18. בית הדין האזורי רשאי להפחית פיצוי הלנת שכר או לבטלו, אם נוכח כי...
 7. עוד עמית גורביץ

  עובד שחלק משכרו מקבל ע"י הוצאת חשבונית

  כן - זה בהחלט חושף אותך כמעסיק לסיכון, לאו דווקא מול רשויות המס (שכן העובד משלם בעצמו את המס על העמלות), אלא מול העובד, בדרישה עתידית לפיצוי ולזכויות סוציאליות אף על רכיבי העמלות. זאת, שכן ברור כי מתכונת העסקה זו פיקטיבית ונועדה רק כדי להימנע מתשלום זכויותיו שבדיני העבודה.
 8. עוד עמית גורביץ

  הפרת הסכם[הסכם חתום]מצד המעסיק בתירוץ "מצב קורונה"האם להתפטר על הרעת תנאים עם זכויות?

  1. על עובדי בתי מלון חל צו ההרחבה הענפי ויתכן שאף הסכמים קיבוציים מיוחדים, המקנים זכויות שאינן ניתנות לויתור או להתנייה. מומלץ לבדוק אותם. 2. מדברייך לא עולה כי נחתם חוזה לתקופה קצובה, אלא חוזה עבודה "כללי". חוזה עבודה זה הינו "חוזה יחס", הניתן לשינוי בהתנהגות לפי הנסיבות החיצוניות. לא ניראה שיש...
 9. עוד עמית גורביץ

  מועד הגשת עירעור על דחיית בקשה לפירוק חברה

  שאלתך אינה קשורה לדיני עבודה אלא לדין הכללי. שים לב כי בנוסף נכנסו תקנות סדרי דין חדשות, ועל כן וודא כי התשובה שתקבל תהיה מעודכנת למועד זה. אנא הפנה שאלתך בפורום הרלוונטי.
 10. עוד עמית גורביץ

  ביטול עסקת מכר מרחוק - אוזניות

  זהו אתר לענייני דיני עבודה, אנא הפנה שאלתך בפורום הרלוונטי.
 11. עוד עמית גורביץ

  נניח שהפסקתי לעבוד שנה או שנתיים לפני גיל הפרישה:

  כן - גם כעצמאית את יכולה (ובפועל חייבת) להמשיך להפריש לך לפנסיה, אולם ההפרשות יעשו מראש כ"עצמאית" ללא הרכיב ה"רגיל" של גמולי מעסיק.
 12. עוד עמית גורביץ

  האם הצהרה מצדי שאני לא מוכנה להגיע לעבוד על המחשב שלי בעבודה עד שיתקנו לי אותו כמוה כהצהרה על התפטרות מהיום להיום?

  יש לבחון את כלל הנסיבות, לרבות ובעיקר תום הלב של הצדדים, וכן האם המעסיק שינה מצבו לרעה בעקבות כך (קיבל עובד/ת אחר/ת לעבודה, שינה הנחיה כלשהי לעובדיו וכלל יתר הנסיבות הקונקרטיות, הראיות והעדויות לעניין זה כפי שיעלו, ככל שיעלו).
 13. עוד עמית גורביץ

  האם הצהרה מצדי שאני לא מוכנה להגיע לעבוד על המחשב שלי בעבודה עד שיתקנו לי אותו כמוה כהצהרה על התפטרות מהיום להיום?

  לעובד אין את הפרורגטיבה (זכות היתר הניהולית) להודיע חד-צדדית כי לא יבוא עוד לעבודה, ואף לעשות תנאים לעניין זה. בנסיבות אלו, וככל שנתת הודעתך בכתב וממילא נהגת כך בפועל, המעסיק יכול לראות בכך הודעת התפטרות ואף עזיבה ללא הודעה מוקדמת.
 14. עוד עמית גורביץ

  תשלום בגין חופשה בחג פורים

  1. פורים אינו נחשב ליום חג לעניין צו ההרחבה הכללי במשק לתשלום דמי חגים. על כן, אינך זכאי לגמול חגים בגין פורים. 2. ככל שלא עבדת ביום מסויים ואתה עובד בשכר - למרבה הצער לא תהיה זכאי לגמול בגין יום אי העבודה. 3. יש לבחון האם בקופת החולים הספציפית בה אתה מועסק חל הסדר מטיב לעניין פורים. פנה לועד...
 15. עוד עמית גורביץ

  תתחסן אחרת אין כניסה למשרד

  תשובתי אינה נגעה לאפשרות של כפיית חיסון (נושא קשה לכשלעצמו בשל חקיקה סותרת, ובהם למשל חוק זכויות החולה ועקרותיו לרבות עקרון האוטונומיה של הרצון הפרטי וחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, המותיר לכל אדם חירות על גופו וכו'), אלא לאפשרות של סנקציות/מניעת הטבות/פיטורים ביחס לעובד/ת אשר מסרב להתחסן. יש...
 16. עוד עמית גורביץ

  בשנה האחרונה נעדרתי מהעבודה למשך זמו רב וכתוצאה מכך

  1. אכן, המעסיק אינו אמור להכניס אותך למינוס בימי חופשה, אלא לא לשלם לך שכר בעבור הימים בהם אתה נעדר. 2. עם זאת, ככל שיש לך חוב למעסיק - ככלל הוא יכול לנכותו מכל "גמר חשבון" אחר שהינו חייב לך, וזאת מכח סעיף 25ב' לחוק הגנת השכר. 3. ספציפית קשה למעסיק "לשים ידו" על כספי פיצוייך הצבורים, וזאת בין...
 17. עוד עמית גורביץ

  פיטורים וקורונה

  ככל שתתבעי בעילה זו - בקשי באמצעות "בקשה לעיון במסמך ספציפי" לבקש את פרוטקול השימוע. ככל שהינך מבקשת זאת כבר כעת - שיקלי מכתב פניה למעסיק מאת עורך דין.
 18. עוד עמית גורביץ

  בשנה האחרונה נעדרתי מהעבודה למשך זמו רב וכתוצאה מכך

  1. לא - עצם מיצוי ימי החופשה אינו מהווה לכשלעצמו עילה לפיטורים, ודאי אם ימי החופשה אושרו על ידו, וודאי גם לא לשלילת פיצויי פיטורים. 2. ככל שהמעסיק יבקש לפטרך, יצטרך לנמק בסיבות הפיטורים ולאפשר לך להגיב על כך בשימוע. 3. מכח סעיפים 16 ו-17 לחוק פיצויי פיטורים - רק ביה"ד או מכח הסכם קיבוצי ניתן...
 19. עוד עמית גורביץ

  פיטורים וקורונה

  1. אכן, ככל שנערך לך שימוע - הינך זכאי לקבל את הפרוטקול שלו. 2. פיטורים אחרי 10 חודשים מקנים את פיצויי הפיטורים החלקיים הצבורים בקופת הגמל (בשיעור 72% מפיצויי פיטוריך המקסימליים), בלא צורך המעסיק לבצע השלמות. רק ככל שפיטוריך בעת הזו נועדו להימנע מתשלום עתידי של פיצויי הפיטורים (סעיף 3 לחוק...
למעלה