"אחזקת רכב"

GoldenEyes

Well-known member
מה ההבדל בין תשלום נסיעות לבין "אחזקת רכב"?
בהודעה לעובד כתוב "אחזקת רכב" ובתלוש כתוב נסיעות.
האם זה משפיע על העובד בצורה כלשהי?
לא משפיע בשום דרך , בשניהם זה אותו תשלום מיסים
נהוג להגדיר נסיעות למי שנוסע בתחבורה ציבורית
אחזקת רכב - למי שנוסע עם הרכב שלו.
 
בעוד מעסיק חייב לשלם "הוצאות נסיעה" (עד סכום מסויים נקוב ליום עבודה), אין המעסיק חייב לשלם "אחזקת רכב".
ככל שמעסיק עושה זאת - הדבר משולם לפנים משורת הדין.
בשני המקרים, ככל שמדובר בהחזר תשלום אמת, הוא אינו חלק מהשכר הקובע לעניין כלל הזכויות הסוציאליות.
 
למעלה