איזה תמרורים מבטלים כחול לבן?

  • פותח הנושא ronko
  • פורסם בתאריך

ronko

New member
איזה תמרורים מבטלים כחול לבן?

ברחוב רוטשילד בתל אביב יש קטע של תמרור כחול לבן עם תמרור שהחניה בתשלום מיום עד יום משעה עד שעה. אחרי זה אדום לבן עם מעטפה. אחרי זה אדום צהוב של תחנת אוטובוס. אחרי זה שוב כחול לבן אבל הפעם בלי תמרור מאיזה שעה עד איזה שעה מותרת חניה בתשלום. מרגע סימון כחול לבן עם תמרור מתי החניה בתשלום, איזה תמרורים מבטלים את הכחול לבן? רוני
 

shlang

New member
אם אין בתחילת הסימון של כחול לבן, תמרור המסייג

את החניה במקום, החניה חינם במקרה שתיארת, בקטע הראשון של הכחול לבן, יש להתייחס כפי שמראה התמרור בתחילת הקטע ואילו בקטע השני של כחול לבן, החניה חופשית אם אין תמרור המסייג חניה
 

ronko

New member
תמונות...

המספרים הם לפני הסדר.. צילמתי את תמונה 1, הלכתי קצת קדימה ואז צילמתי את 2 ואז 3 ..... וכו'. רונקו
 

shlang

New member
כמו שאמרתי, היכן שמתחיל סימון כחול לבן, אמורים

להציב תמרור 439 המסייג את החניה, באין תמרור שכזה, החניה חופשית במקרה שלך, ליד האופנוע לא מוצב תמרור בתחילת הסימון, לכן החניה חופשית אם קיבלת דוח, בקש להשפט ושמור את התמונות
 

ronko

New member
תגובת העיריה

שאלתי את העיריה היום בבוקר ואחרי 6 נציגים (באגף תנועה לא ידעו להגיד(!) אם זה חינם או לא), החזירו לי תשובה לפני כשעה שהחניה שם ליד האופנוע היא חניית כחול לבן שממשיכה את חניית הכחול לבן עם התמרור בין הימים א עד ה מ9 עד 19 כי האדום לבן עם המעטפה זה כניסה יציאה מחניה ולכן אין צורך בתמרור. &nbsp נגיד וזה נכון, צהוב אדום של אזור עצירת אוטובוס לא מבטל כחול לבן? זה תמרור לכל דבר, לא? &nbsp רונקו
 

shlang

New member
בגלל הפסקת הרצף של התמרור

חובה להתקין עוד תמרור, משלא עשו כך, החניה חופשית העיריה רוצה כסף, בקש להשפט, העניין מגובה בת"ת אם נצא מתוך הנחה שאורך תמרור האדום לבן הוא למשל 200 מ', ואחריו כחול לבן, אז מה קורה? אגלה לך עוד משהו - התמרור המורה על חניה בתשלום, פסול לחלוטין היות ומוצבים על עמוד אחד יותר מ 3 תמרורים (הנחיות ותקנות להצבת תמרורים)
 

ronko

New member
באמת?

זה נחשב 4 תמרורים? המלבן הצהוב העליון - זה אחד המלבן הכחול - זה שתיים. זה אני מבין. אבל המלבן הצהוב מתחת לכחול זה נחשב לשני תמרורים כי יש קו שחור מפריד ביניהם? &nbsp
&nbsp רונקו
 

shlang

New member
נחשב ל 2 תמרורים כי יש בהם סייגים שונים

יכלו להדפיס הכל על פח אחד ולהגיד שמדובר בתמרור אחד, אבל זה לא, כאן מדובר ב 4 תמרורים עם הוראות שונות
 

ronko

New member
יכול להיות שטעיתי...?

לפי תקנות תעבורה של 2018 (יצאו חדשות מאז? לא מצאתי בגוגל), תמרור אדום לבן לא מבטל המשך סימון של תמרור כחול לבן. &nbsp https://www.gov.il/BlobFolder/polic...ot_2018/he/Tamrurim_Takanot_Hanhayot_2018.pdf &nbsp עמוד 444. כלומר, אם יש כחול לבן עם פירוט, אחריו אדום לבן גם אם זה 5 מטר וגם אם זה קילומטר וחצי, הפירוט שפורט לפני קילומטר וחצי נשאר תקף. &nbsp יחד עם זאת, אם הטענה של shlang נכונה, כל העמוד הזה עם כל הפירוט כפי שמתואר בצילום המצורף, אינו חוקי ובעצם שקול לאוויר וכתוצאה ישירה מכך מבטל למעשה את תשלום החניה. &nbsp התצלום הנ"ל צולם כאמור בתל אביב ברחוב רוטשילד 55-69... היום עבדתי במקום אחר ברמת גן כשגם הוא עם אותו פרנציפ. כחול לבן עם תמרור 439, אדום לבן עם מעטפה ושוב כחול לבן בלי סימון, כשכמה מטרים אחר כך יש שוב אדום לבן ושוב כחול לבן והפעם עם סימון של 439. &nbsp אני תוהה אם זה צירוף מקרים או שפשוט לא יודעים את החוק. &nbsp מחר אני שוב באותו המקום ברמת גן ואצלם איך זה נראה שם. &nbsp תודה shlang על התגובות!
&nbsp רונקו &nbsp
 

ב ר ז י ל י

Member
מנהל
שלנג טועה

כבר ב 2008 יצא פסק דין תקדימי שרשות מקומית פטורה מהצבת תמרור נוסף לכחול לבן המפרט את השעות שבהן יגבה תשלום "באשר לשאלה הראשונה התשובה הברורה היא בשלילה. אין בית המשפט רשאי להוסיף תנאים נוספים על אלה שנקבעו בדין לעניין צורתם של תמרורים, אף אם לפי דעתו הדין הרצוי הוא אחר. בהקשר זה, ובכל הכבוד, ככל שמעניין נפרסטק אמנם עולה שעצם חוקיותו או תחולתו של תמרור כחול-לבן מותנית בהצבת שלט הודעה נוסף - אין לקבל את הדברים. יתר על כן, קביעה של בית משפט כי עצם תוקפו של תמרור פלוני מותנה בהצבתו של שלט אלמוני נוסף אף אינה סבירה, שכן אין לה שיעור ואין לה מידה, והמקרה שלפנינו יוכיח: כזכור אין מחלוקת כי במקרה דנא אמנם הוצב שלט הודעה לפחות באחד מצידיו של רח' סוקולוב, ואין זה הגיוני שבית משפט ישים עצמו במקום מחוקק המשנה ויקבע את התנאים המדויקים למיקום שלטי ההודעה, את התוכן המדויק שנדרש שיופיע בהם וכו'."
 

shlang

New member
אשמח לקבל את פרטי הפס"ד הלא הגיוני הזה

בקשר לפס"ד הזה - בענין כחול לבן והסייגים בו, כל בית משפט קבע כראות עיניו ויש לי כמה דוגמאות כרגע, יש חוק ותקנות וצריך לפעול לפיהן ואם בית משפט זה או אחר לא מבל תקנות אלו ומדובר בבתי משפט לעיניינים מקומיים בדרך כלל, השלום יהפוך את הפס"ד בהתאם לכתוב בחוק. שוב, אשמח לקבל את פרטי הפס"ד הנ"ל , כי הוא בעצם מבטל או פוסל את ההנחיות להצבת תמרורים. תמרור כחול לבן יהיה חוקי באם סומן על פי התקנות, כלומר, אושר ע"י ועדת תנועה, לגבי תשלום עבור חניה, זה יהיה מותנה על פי תמרור 439 והכתוב בו והמפרט את סייגי החניה, באין תמרור שכזה, החניה חופשית וכל דוח שירשם על אי תשלום בגין חניה - יפסל.
 

shlang

New member
ממש, אבל ממש לא מסתמכים על הלכה זו מכיוון

שמדובר בשנת 2008 שאז לא היה חובה להציב תמרור 439 המפרט את סייגי החניה. ההנחיות והתקנות להצבת תמרורים פורסמו בשנת 2010 ושם נקבע כי בתחילת כחול לבן יש להציב תמרור 626 + 439 ואם אין תמרור זה, החניה ללא תשלום, שום בית משפט בישראל לא יכול להחליט אחרת ולפסוק את דינו , מתוך התקנות: פרסום ראשון-פורסם ב-12/2010, ע"פ פרסום בק"ת 6956מיום 28.12.2010 בפס"ד שצירפת לא מופיע החלטת השופט שלמיטב זכרוני זיכה את הנהג. (ההנחיות והתקנות להצבת תמרורחם הם חלק בלתי נפרד מתקנות התעבורה ובחוק עזר עירוני אין אפשרות לתת הוראות הנוגדות את החלטות הממשלה).
 

ב ר ז י ל י

Member
מנהל
אתה בטוח ? ראה תקנות להצבת תמרורים 2018 ע' 445 ו 446

כתוב שם במפורש שתוקף הסימון אינו מופסק ע"י תמרורי 505, 506, 507, 510, 511, 512, 513, 818 ו 820. ואלה התמרורים שהעלה השואל האם הם מפסיקים את בקפו של 817 הנתמך ב 439
 

shlang

New member
הבהרה

דיברתי טלפונית עם השואל וגם עניתי לו במייל שלתמרור כחול לבן אין תמרור המבטל אותו אלא פשוט מפסיקים את סימונו לפי הצורך ולגבי 439+626 הם בתוקף גם אחרי סימון האדום לבן והאדום צהוב אלא אם יש צומת נוספת ואז צריך הצבה נוספת של התמרורים, (צומת נוספת - הכוונה לכביש המתחבר לרחוב המדובר ויש ממנו נתיב נסיעה לכוון הרחוב המדובר) מקווה שכוונתי הובנה
 

ronko

New member
ומה באשר ל4 תמרורים על העמוד?

אם אכן מתייחסים לעמוד הזה כ4 תמרורים, אז כל הדבר הזה שקול לאוויר.... &nbsp רונקו
 
למעלה