אילעאי עופרן בהקשר לגיור

אילעאי עופרן
‏9‏ שעות ·
לגמלים יש נטיה שלא לראות את הדבשת של עצמם, וגם אנשים שבאופן כללי יודעים מתמטיקה, מתקשים לפעמים לחבר אחד ועוד אחד. לכן טוב שמדי פעם מזמן הקב"ה איזה צירוף מקרים בעולם, כזה שמסב את תשומת הלב או מציב ראי ישר מול הפרצוף.
באותו היום שבו קבע בית המשפט כי על המדינה להכיר ביהדותם של מי שהתגיירו בגיור קונסרבטיבי ורפורמי, אמר חבר כנסת חרדי כי אין להכיר בגיורים הנעשים בבתי הדין הצבאיים ומי שהתגיירה שם אינה יהודיה. "שיקסע" בלשונו המכוערת.
הרשת מלאה בקולות המזדעזעים עמוקות מדברי אותו ח"כ - הם מוחים על ביזוי כבוד התורה של הדיינים היושבים בבתי הדין הצבאיים, ויוצאים חוצץ כנגד אונאת הגרים שהתורה כל כך הזהירה והקפידה על כבודם. אך באותה נשימה, ממש בלי לקחת אוויר, רבים מהם עושים אותו דבר, ממש אותו הדבר בדיוק, כלפי המתגיירים בבתי הדין הלא-ארותודוקסים - רבניהם לא רבנים, והם סתם "גויים".
חשוב להבהיר - יש כאן מחלוקת עמוקה ונוקבת, אולי החריפה ביותר שיודע העם היהודי כיום - בהלכה ובהשקפה, במדיניות ובחזון וייתכן שאפילו בעיקרי האמונה. אבל החוויה האנושית די דומה בכל המקרים - מה שמרגיש הסדרניק שמגלה שבעיתונים חרדים משמיטים לרבו את תארי הכבוד, זה בדיוק מה שמרגיש יהודי רפורמי שעושים לו דבר דומה. מה שעובר על מי שהתגיירה בגיור צה"לי וקוראים לה "שיקסע", דומה להפליא למה שעובר על מי שהתגיירה בגיור קונסרבטיבי ובמשרד הפנים לא מכירים בה כיהודיה.
אסור שרגשות יכריעו את הדיון ההלכתי, ההשקפתי והעקרוני, ואדם לא צריך לשנות את עמדתו כי מישהו עלול להיעלב ממנה. אבל לטובת החברה האנושית, הערבות ההדדית והניסיון לבנות כאן משהו ביחד - בעם הזה, במדינה הזו, כדאי מדי פעם לנסות להרגיש מה עובר על מי שעומד בצד שממול. לא כדי שנשנה את דעתנו, אלא כדי שנחשוב איך לנסח אותה.
בשביל זה לא חייבים את הדברים המכוערים שאמר אותו ח"כ, אפשר פשוט להציץ לפעמים במראה.
 
"24 היום שהיה" ............"להציץ לפעמים במראה" "הערבות ההדדית " "והנסיון לבנות כאן משהו ביחד".............................
 
למעלה