האם אפוטרופוס שמונה לקרוב משפחה חייב לשלוח עותק של

טםצאםה

New member
האם אפוטרופוס שמונה לקרוב משפחה חייב לשלוח עותק של

הדוחות או הפרטה ליורשים הפוטנציאלים.
או במילים אחרות איך אני יכול לדעת שעבודתו כשרה ואינו
מנסה להסתיר ממני מידע?
האם אני זכאי לבקש לראות דוחות ?
 
למעלה