האם גילויין של גלקסיות ננסיות יבטל את הצורך

hezy44

New member
האם גילויין של גלקסיות ננסיות יבטל את הצורך

בתאוריה שקיין חומר אפל מסתורי. לכאורה, זה עשוי הפתרון של "החומר החסר" ביקום. רצוף קישור לידיעה באתר הידען
 

hezy44

New member
נראה כי גילוי הגלקסיות הננסיות יסביר את

הסיבה לחוסר החומר, אשר בגללו שיערו שיש חומר אפל. אני שואל שוב: האם הגילוי החדש אינו מבטל את הצורך בחיפוש "חומר אפל" ?
 

דן צי

New member
מכיוון שאתה לא קורא את הדברים שאתה מקשר אליהם

אני אסביר לך את מה שכתוב בידיעה: בגלקסיות החיוורות שהתגלו התגלתה גם כמות גדולה של "חומר אפל", אך לא התגלה דבר על מקורו ומהותו של אותו חומר. אז איך בדיוק הגילוי הזה מבטל את הצירוך בחיפוש אחר משמעותו של החומר האפל?
 

hezy44

New member
דן, היה לי הרושם שאתה יותר מתוחכם...

עד עכשיו, החיפוש אחרי "החומר האפל" היה מאוד מסתורי. זה מזכיר את החיפוש אחר "האתר" בזמנו. כאשר התגלו הגלקסיות הללו, מסתבר שהחומר האפל אינו חומר מסתורי, עם תכונות מסתוריות, אלא בסך הכל גלקסיות קטנות אשר כמות החומר וכמות הקרינה שלהן נמוכים מאילו של הגלקסיות. השאלה שלי היתה למעשה: האם הגילוי הזה שם קץ לחיפושים אחרי החומר האפל המסתורי, או עדיין צריכים "לחפש" אותו ?
 

דן צי

New member
לא רק מאמרים, אלא גם תגובות...

...אינך יודע לקרוא. הגלקסיות האלה לא מסבירות את החומר האפל. החומר שאנחנו יכולים לראות בגלקסיות האלה איננו החומר האפל, אלא שגלקסיות אלה מתנהגות בצורה כזאת שנראה שיש בהן הרבה מאוד חומר אפל. זה לא מסביר מהו אותו חומר אפל, אלא רק מחריף את הבעיה. התשובה לשאלה שלך היא: אנחנו צריכים להבין מהו החומר האפל, ולא מצאנו שום דבר בגלקסיות האלה על התכונות שלו מעבר לעצם העובדה שהוא כנראה קיים. דבר זה לא מעלה או מוריד במיוחד את רמת הידיעה שהייתה לנו לגבי החומר האפל גם קודם לכן, ועל החיפוש אחר _מהות_ החומר האפל נמשך.
 

hezy44

New member
אני משער כי חוקרים שקבלו תקציבים, לא מתיאשים

הייתי מצפה שלפחות תהיה מחשבה נוספת לגבי מהות "החומר האפל". כל הסיפור עם "החומר האפל" בא להסביר את "החוסר" בחומר בגלקסיה. כאשר פתאום מתגלה עכשו חומר נוסף, אשר עדיין לא נבדק הקיפו, הייתי מצפה שהחוקרים בנושא זה, ישאלו את עצמם: האם זה הדבר שחיפשנו ? מסתבר שלא מוותרים בקלות על תקציבי מחקר לנושא זה... השאלה שלי היתה אם הגילוי החדש
 

דן צי

New member
נסה להבין

יש הרבה מחשבות לגבי מהותו של החומר האפל, שבא להסביר את החוסר בחומר בגלקסיה ובין הגלקסיות. מה שהתגלה עכשיו זה לא חומר חדש, אלא גלקסיות נוספות, שגם בהן יש לכאורה מחסור בחומר נראה (כלומר, יש בהן חומר אפל).נשארנו בעצם באותה משבצת. אין פה גילוי חדש על מהות החומר האפל, ולכן לא נמצא כאן משהו חדש מהבחינה הזאת. לכן עדיין יש לשאול: מה זה בדיוק החומר האפל הזה?
 

נברא

New member
SUSY WIMPS?

יש מודל סופרסימטרי חדש, חם מהתנור, המנסה לקשר את התוצאות האנומליות של PAMELA עם חומר אפל. רבים הם הספקנים, נראה מה יצא...
 

נברא

New member
לא, לא, אתה לגמרי לא בכיוון...

אבל ממש לגמרי. למה תמיד אתה מתעקש להיות דעתן בנושאים שאתה כלל לא מכיר?
 

hezy44

New member
יש דבר מוזר בכל הסיפור הזה...

גילוי הרבה "גלקסיות ננסיות" אמור להיות חדשה מסעירה. אומנם אני לא נובר בעיתוני מדע, אבל חוץ מהידיעה שהובאה באתר הידען השבוע, לא נתקלתי בשום מקום אחר על גילוי חשוב זה. מוזר שחברים כאן מגיבים מייד בביטול לכל התגלית הזו. ממתי התגלית הזו ? הרי זה לא התגלה פתאום ביום בהיר אחד. מה ההשלכות לתגלית זו ?
 

דן צי

New member
למה מוזר?

גילוי מספר גדול של גלקסיות ננסיות הוא דבר מעניין, ויש לו ככל הנראה השלכות באסטרופיזיקה, אבל למה חדשה מסעירה? במה היא מסעירה יותר מהרבה ידיעות אחרות שמתפרסמות בחוגים אקדמיים ולא מגיעים לאתרי חדשות? לפי האתר של ייל שפרסם את הידיעה הזאת, עצם הקיום של גלקסיות ננסיות הוא לא דבר חדש, אבל מספר הגלקסיות שנצפו עלה בשנים האחרונות (בערך מאז שנת 2000). כאמור, זאת ידיעה מעניינת, ולא נראה לי שאנשים מגיבים כאן בביטול אליה. הם מגיבים בביטול לניסיון שלך לטעון שעל-פי ידיעה זו גילו את מהותו של החומר האפל.
 

hezy44

New member
מה שטענתי, שהתגלה חומר נוסף שעשוי לבטל

את הצורך בחיפוש "חומר חסר" ביקום. מה שמוזר: אף תגובה כאן לא העלתה בכלל את הנושא הזה, ואף תגובה לא הביעה חשיבות לגילוי זה. עוד יותר מוזר שאין מידע: מה זה בכלל גלקסיה-ננסית ? איך בנויות גלקסיות-ננסיות ? האם גלקסיות אילו סובבות יחד עם כל הגלקסיה, או בכלל עומדות ברשות עצמן ? יש קישורים לתגלית זו ?
 

דן צי

New member
מה שטענת לא נכון

ולא מתבסס על הכתבה, אלא על ההבנה השגויה שלך את מה שנכתב בה. גם בגלקסיות הננסיות שנצפו יש עדויות ל"חומר אפל", אבל גם לפני זה היו עדויות ל"חומר אפל" ביקום. התצפית לא מסבירה מהו החומר האפל ולכן לא מקדמת אותנו מהבחינה הזאת, ולא מבטלת את הצירוך בחיפוש אחר _הסבר_ מהו אותו חומר אפל. אולי דוגמא תמחיש את חוסר ההבנה כאן: תאר לעצמך, שקבוצת מדענים מנסה להבין מדוע קוביות מסויימות הופכות לירוקות בימי שלישי. אתה מביא ידיעה לפיה גילו _עוד_ קוביות שהופכות לירוקות בימי שלישי, וטוען שעל-סמך הגילוי הזה אפשר להפסיק לנסות להבין את הקוביות. אתה מבין את הבעיה בהצעה שלך? כעת נסה להבין: היו עדויות לחומר אפל, הידיעה שהבאת היא (בין השאר) עוד עדות לחומר אפל, היא לא מסבירה מה זה בכלל חומר אפל, שזאת השאלה הגדולה שמעסיקה מדענים.
 

hezy44

New member
דן, אתה לא מרגיש שאתה סותר את עצמך ?

כתבתה: "גם בגלקסיות הננסיות שנצפו יש עדויות ל"חומר אפל", אחת מהשתיים: או שיודעים מה הוא "החומר האפל" ויכולים להגדיר אותו, או שלא יודעים מה הוא החומר האפל. איך אתה יכול לקבוע כי נמצא חומר אפל, כאשר אתה טוען שעוד מחפשים אותו ?
 

דן צי

New member
בפשטות, לא

הנה אפשרות קצת שונה, מעבר למה שציינת: לא יודעים מהו החומר האפל, אבל ניתן לראות את ההשפעות שלו על חומר רגיל. החומר שאנחנו כן יכולים לראות בגלקסיה מתנהג בצורה כבידתית כזאת שמחייבת (לכאורה) קיום של מסה נוספת שאיננו יכולים לראות. זוהי עדות עקיפה, וזה לא אומר לנו מהי אותה מסה חסרה, מה מקורה, מה תכונותיה, וכו'. על-כן ישנו חיפוש אחר המסה החסרה, ולא סתם אחר ההשפעות העקיפות שלה. בכתבה שאתה הבאת, ומתעקש כנראה לא לקרוא לעומק, ישנה עדות עקיפה נוספת לכך שישנו חומר אפל שמשפיע על החומר הנראה, אבל אין שום הסבר מהו אותו חומר. על-כן, אני טוען (כפי שטענתי כל הזמן): מצאו שוב פעם עדות עקיפה לקיום חומר אפל, אבל עדיין מחפשים הסבר _מהו_ אותו חומר אפל.
 

TheMrM

New member
אתה בכלל יודע מה גורם למדענים לחשוב שיש חומר

אפל? אחת הסיבות המרכזיות היא העובדה שסיבוב הגלקסיות שונה ממה שהיה צפוי - האיזורים הרחוקים והקרובים למרכז מסתובבים באותה מהירות, בניגוד למה שאמור לקרות אם רק החומר שאנו רואים משחק תפקיד. מכאן מסיקים שחייבת להיות עוד מסה. אבל מאיפה תגיע עוד מסה? אנחנו לא רואים אותה בשום מקום! מכאן הביטוי "חומר אפל" - הוא צריך להימצא, יש עדויות עקיפות לקיומו, אבל לא יודעים מהו. ואפשר לקבוע שיש חומר אפל, בלי לדעת מהו, כמו שאני יכול לדעת שאתה בן אדם ולא פיל, אבל אין לי מושג מי אתה...
 
למעלה