האם יש תמריצים כלשהם לבנייה ירוקה?

המקל והגזר

זו באמת שאלה מצוינת...
בכל אחת מהמדינות שמנסה ליישם בניה ירוקה נוקטים בשיטות שונות. חלק בוחרים בתמריצים - בגזר, וחלק בוחרים ביישום סטטוטורי - המקל.
אצלנו עובדים ללא ספק בשיטת המקל. מכניסים את הציווי ליישם את תקן הבניה הירוקה בתכניות בנין העיר , התב"ע, וברגע זה היא הופכת להחלטה מחייבת, ואין ליזמים ולרשויות ברירה אלא לעשות זאת. זה אמנם מייצר לי ולחברי הרבה עבודה, וגורם בהחלט לשינוי באיכות הבניה, אבל - לא קל ולא נעים לעבוד מול היזמים כאשר הם עובדים מתוך חוסר רצון.
בהחלט הייתי מעדיפה לעבוד מול יזם שיש לו תמריץ, כגון תוספת זכויות בניה או מסלול רישוי מהיר, השתתפות בעלויות, הנחות בארנונה לדיירים ועוד אפשרויות רבות.
 
למעלה