האם לבי"ס יש זכות להעניש ולהוריד ציון לתלמיד שמסרב לפתוח מצלמה בהתאם לחוק?

למעלה