היטל שמירה

רוחנית11

New member
היטל שמירה

שלום רב,
בחשבון הארנונה החודשי נכתב שביום 8/2/16 ניתן אישור משרד הפנים להמשך גביית היטל שמירה.
ביקשתי מהעירייה את האישור שהתקבל ממשרד הפנים וראיתי שכתוב שם שהאישור מותנה בכניסתו לתוקף של החוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ו - 2015.
האם חוק זה נכנס לתוקף והאם העירייה רשאית לבצע גבייה רטרואקטיבית של היטל שמירה מינואר 2016?
תודה מראש
 
היטל שמירה

התיקון לחוק אושר בכנסת ב 28.12.15....
לגבי הרטרו- אין לזה תשובה חד משמעית אם כי בלוחות הזמנים של חודשים בודדים (מתי שלחו בפעם הראשונה?) לדעתי יהיה קשה לטעון שזה חיוב רטרואקטיבי פסול...
 
למעלה