הכיצד ניתן להשיג מסמכים של תאגיד עירוני?

25306yosef

New member
הכיצד ניתן להשיג מסמכים של תאגיד עירוני?

בתאגיד עירוני (עמותה עירונית של העירייה) מתבצעים מעשים פליליים ובלתי תקינים.

בהנהלה ובעירייה מתעלמים וגם בכל משרדי הממשלה הרלוונטיים מתעלמים וגם במשרד מבקר המדינה מתעלמים בטענה שעל פי חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה, חוק חופש המידע חל על חברה עירונית בלבד ואינו חל על עמותה עירונית ולכן העמותה איננה חייבת דבר לאף אחד.

ואני רק שואל,

האם מנהלים בעמותה עירונית יכולים לעשות בכספי הציבור ככל העולה על רוחם ולאזרח אין כל זכות לדעת דבר מה נעשה בכספו?

הכיצד ניתן להשיג את כרטסת הנהלת החשבונות של העמותה העירונית?
 

25306yosef

New member
אל תשלחו אותי אל תיק העמותה ברשם העמותות.

כל הדיווחים של "העמותה" לרשם העמותות הם כולם דיווחים שקריים וכוזבים במטרה לרמות ולהונות.

אני כבר עברתי על כל המסמכים של "העמותה" ברשם העמותות והכל שם זה מסמכים בשביל הפרוטוקול בלבד והכל שם זה שקר והונאה.

גם במשרד המשפטים (רשם העמותות) השיבו לי שהעמותה איננה חייבת דבר לאף אחד מלבד הדיווחים הנדרשים לרשם העמותות.

אז האם הכל אבוד ואכן כל מנהל של תאגיד עירוני יכול לעשות בכספי הציבור ככל העולה על רוחו ולהציג לרשם העמותות מצגי שווא שנכתבו ע"י רואה חשבון נוכל?
 

25306yosef

New member
למותר לציין שקיומה של העמותה הוא למראית עין בלבד.

אין זו עמותה של ממש וקיומה הוא למראית עין בלבד.

ולמעשה מדובר במסחטת כספי ציבור לצורך העברתם למקורבים ובידיעה שאין כל אכיפת החוק במדינת ישראל ואין כל דין ואין כל דיין במדינת ישראל ולמעשה החוק מאפשר לכל מנכ"ל של "עמותה" לעשות בכספי הציבור ככל העולה על רוחו והוא אינו חייב דבר לאף אחד וכספי העמותה הם הכסף הפרטי שלו ובזכותו הוא וחבריו יכולים להנות מאורח חיים ראוותני ולהרבות בנסיעות לחו"ל וגם לצחוק כל הדרך אל הבנק וממנו ואפילו לירוק בפרצופו של מבקר המדינה.

איך ניתן להשיג את מסמכי הנהלת החשבונות ופרטי חשבון הבנק של העמותה הקיקיונית הזו?
 
למעלה