"הקרנת מזון" ועמידות-וירוס-קורונה...

"הקרנת מזון" ועמידות-וירוס-קורונה...

נניח שהקורונה נמצאת בתוך מזון שעבר הקרנה ועל כן היא הפכה לכל כך מחוזקת = האם אפשר לאתר את המזון הזה בהנחה שקיימות בדיקות בטיחות הקרנת מזון.
 
לדוגמא = חיסון תרנגולות בוירוס חי ואחר כך הקרנת הבשר...

או חיסון דגים בוירוס חי ואחר כך הקרנת בשר הדג או חיסון חזירים בוירוס חי מוחלש ואחר כך הקרנת בשר החזיר...או חיסון הפרות בוירוס חי...ואחר כך הקרנת החלב וכו
 
השקיה במי שופכין..ואחר כך הקרנה של הפרי....

שמכיל את הוירוסים ממי-השופכין ((מחיסונים))
 
מצאתי משהו מעניין בגוגל = מנכ"ל משרד מבקר המדינה לשעבר

חיפשתי "מרזל" בגוגל כאשר התכוונתי למנהל בתי המשפט...וקיבלתי תוצאה אחרת...מנכ"ל משרד מבקר המדינה חיים שפירא..."מרזל" שקודם לכן היה בכיר בחברת המים
מקורות. לדעתי יש כאן פריצת דרך
 
למעלה