הרב יעקב בן חנן - איסור אשת איש רוחות מספרות

הרב יעקב בן חנן - איסור אשת איש רוחות מספרות

הכנסו לסרטון וצפו בו למען זיכוי הרבים
לחצו על הקישור:https://youtu.be/mit0t7t267c

בנוסף קראו את הפוסט הזה
✡️⁩קדושה לכל יהודי⁦✡️

יהודי יקר,
בוא וראה מה אתה יכול לזכות אם אתה שומר את הקדושה שלך,
את העיניים ואת הברית!!!

אלו חלק מהמעלות להן זוכה אותו אדם:
(לקוח מהזוהר הקדוש)

כל העולם קיים בזכותו
כאילו קיים את כל התורה כולה
בורא עולם שומרו ואין שום דבר יכול להזיקו
מושגח בהשגחה פרטית יותר מכל העולם
בורא עולם מתפאר בו בכל יום
בורא עולם מסתיר אותו משונאיו
אין שום מקטרג יכול לגעת בנשמתו
נקרא צדיק וזוכה לבנים צדיקים
ניצול מהגהנום ומהעונשים שיש בקבר
עיקר הגאולה תלוי בזה
זוכה לפרנסה טובה נפתחים לו מעיינות של חכמה
זוכה להרגיש תענוג בעבודת השם
זוכה לאמונה שלמה בהשם
זוכה להיות בשמחה תמיד
זוכה ליראת שמים
זוכה להיות אהוב על הבריות
זוכה לגן עדן במחיצת הצדיקים

וחס וחלילה ההיפך,
עונשו של פוגם הברית...
(מהזוהר הקדוש)
כל חייו כעס ומכואבים
מביא את האדם לעצבות
גורם לקשיי פרנסה
מרחיק את זווגו של האדם
אינו זוכה לשלום בית אמיתי
באים עליו יסורים וחולאים רעים
כאילו שופך דמים וחייב מיתה
מכעיס את השם יותר מכל העברות שבתורה
מטמאים אותו בכל מיני טומאות
אין לו חלק באלקי ישראל
אין לו חלק לעולם הבא
יורש גהנום

מי שניכשל בעוונות מסוג אלה עיקר תיקונו הוא לזכות את הרבים שישמרו את הברית!
ואז אשריו ואשרי חלקו בעולם הזה ובעולם הבא!!

"ידיעת חומרת העוון מטרתה לתת לאדם כוח לעשות כל מה שביכולתו להימנע מלעשות מעשה שפל ובהמי זה מכאן והלאה"

וכך כותב בעניין זה רבי נחמן מברסלב:
"על כל עברות שבעולם מועילה תשובה,
ואפילו על העוון החמור שבתורה שהוא מי שהוציא זרע לבטלה במזיד, חס ושלום, או כל מיני פגם הברית החמורים, חס ושלום, על הכל מועיל התשובה. ואין כוונת הזוהר הקדוש כפשוטו
(שכותב שעל זרע לבטלה אין תשובה). כי באמת אין לך דבר שעומד בפני התשובה כמו שאמרו רבותינו, זיכרונם לברכה" (שיחות הר"ן ע"א). ותשובה פירושה, כידוע, להכיר בחומרת החטא, לבקש סליחה בתפילה אל השם שחטאתי נגדו ולהשתדל שלא לשוב ולחטוא עוד בעניין זה.

רוצה לעשות כבר עכשיו חלק מהתיקון לפגם הברית?

הצטרפו אליהם
והעבר הודעה זו הלאה לחברים!

*להצטרפות לאלפי גברים בקבוצות "התחזקות בשמירת העיניים והברית" - שלח את המילה "עיניים" למס' 050-7523086*

 
למעלה