הרעה בתנאי עבודה?

  • פותח הנושא 1Furiosa1
  • פורסם בתאריך
1

1Furiosa1

Guest
במקום העבודה שלי התחילו לשנות את תנאי השכר. במשך כמה שנים היינו מקבלים מענקים לכל חציון על המכירות שביצענו. הבוס לאחרונה, החליט שהוא מפסיק את המענקים ובמקום זה העלה את השכר השעתי בכמה אגורות בודדות שזה בדיחה. והוא הוציא לנו מכתב על זה. במידה ובחישוב כולל יוצא שהשכר הופחת האם מדובר בהרעת תנאי עבודה?
 
ככלל, ככל שהרעת התנאים תהיה קבועה ומוחשית (לא פירטת לעניין שיעור ההרעה בפועל) - אכן משמעות הדבר כי מדובר ב"הרעת תנאים" כמשמעותה בסעיף 11 לחוק פיצויי פיטורים, שתאפשר להתפטר בדין מפוטר לאחר מתן התראה על כוונתך לעשות כן, ובתנאי שהודעתך תהיה מיידית (היינו - לפני שהישארותך בעבודה תחשב כ"הסכמה בפועל" לתנאים החדשים).
 
למעלה