השיר היומי ליום חמישי יום הזיכרון לשואה 8.4

למעלה