התיישנות בבקשה להשפט

התיישנות בבקשה להשפט

שלום,
בנוגע לבקשה להשפט, ושלחו את ההזמנה להשפט כשנה אחרי ביצוע העברה. האם אפשר לבקש ביטול או שזה שנה מיום הבקשה להשפט? לפי סעיף 239 נראה כי מדובר בשנה מיום ביצוע העברה.
לעומת זאת לפי 230 נראה כי מדובר בשנה מיום הבקשה להשפט.?

בעבירות קלות [213] ת"ט (מס' 2) תשמ"ב-1982 (תיקון מס' 7) תשמ"ז-1987

239. בעבירות לפי פקודת התעבורה או התקנות לפיה, פקודת העיריות ופקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל-1970, בעבירות שנקבעו כעבירות קנס, או לפי חיקוק אחר ששר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, קבע לכך, רשאי שר המשפטים לקבוע בתקנות סדרי אישום והמצאת מסמכים, אף בסטיה מהוראות חוק זה.מסירת הודעה בעבירות תעבורה (תיקון מס' 20) תשנ"ה-1995 (תיקון מס' 43) תשס"ה-2005

239א. (א) עברה שנה מיום שבוצעה עבירה לפי פקודת התעבורה או לפי התקנות לפיה, או לפי פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל-1970, שלא גרמה לתאונת דרכים שבה נפגע אדם או ניזוק רכוש, לא יוגש עליה כתב אישום ולא תומצא בעניניה הזמנה למשפט לפי תקנה 38 לתקנות סדר הדין הפלילי, תשל"ד-1974, אלא אם כן, תוך אותה תקופה, הוזמן החשוד בביצוע העבירה לחקירה, או נשלחה לו הודעה על ביצוע העבירה; אולם,

230. הודיע אדם לפי סעיף 229(א) שברצונו להישפט על העבירה, תישלח לו הזמנה למשפט תוך שנה מיום שנתקבלה הודעתו;
 

shlang

New member
שני סעיפים שונים, הראשון, באם עברת עברית תנועה

שיש להשפט עליה, הרשות נותנת הדוח תישלח לך הזמנה לדין תוך 1 שנה לעומת הסעיף השני שבו הנאשם הוא זה שמבקש להשפט ואז ההתיישנות היא 1 שנה מיום קבלת בקשתו
 
כלומר

כלומר באם אדם קיבל דוח משוטר וביקש להשפט, המשפט שלו צריך להערך בתוך שנה מיום מסירת ההודעה למשטרה כי ברצונו להשפט?
 

shlang

New member
לא הבנת נכון, לדוגמא, אתה עובר עבירה שהעונש

עליה הוא לא קנס, אלא משפט (חציית צומת באור אדום, למשל) מיום רישום הדוח תוך 1 שנה עליך לקבל זימון למשפט אחרת, תחול התיישנות .
רק על מה שמקבל הדוח מבקש להשפט, ההתיישנות תהיה תוך 1 שנה מרגע קבלת הבקשה להשפט
 

ב ר ז י ל י

Member
מנהל
בוא נעשה סדר בדברים

מדובר בשני סוגי עבירות 1. עבירות קלות יותר שבו השוטר או הפקח נותן לך קנס שאתה יכול להודות בעבירה ולשלמו, לקנס מצורפת ברירת משפט - כלומר אתה יכול לא להודות ולבקש להישפט, בקשתך להישפט צריכה להגיע לרשויות תוך 90 יום ממתן הדו,ח (שזה גם הזמן שיש לך לשלם) במידה ואתה מבקש להישפט על הרשות לשלוח לך את ההזמנה למשפט תוך שנה מיום בקשתך להישפט. 2. עבירות חמורות יותר (או עבירות שהמחוקק טרם החליט מה הקנס הראוי להן) שבהן השוטר / פקח לא רשאי לתת לך קנס אלא יש להזמינך למשפט - על עבירות כאלה הרשות צריכה להזמינך לדין תוך שנה מיום ביצוע העבירה (ברוב המקרים אך לא בכולם השוטר נותן לך במקום את ההזמנה למשפט)
 
למעלה