התקשרות הועד עם נותן שרות

התקשרות הועד עם נותן שרות

1 האם הועד צריך וחייב להביא לאספת דיירים 3 הצעות מחיר שונות?
2 האם כדי לחליט על גובה דמי ועד הבית חיביים לעשות הצבעה באספת דיירים,או שהועד יכול להחליט לבד?
תודה
 
למעלה