זוכרת אני

abillify

New member
זוכרת אני

זוכרת מחכה
מתפללת שייגמר
משהו
שיסתדר
ולא ידעתי בכלל מה
זוכרת אותי
היום אתמול
לבד מזה שנים
זוכרת מסיקה מסקנות
עוברות שנים מבינה שחייתי באשליות
זוכרת מדרשה
זוכרת הכרויות
ירושלים
זוכרת אשפוזים
תרופות ושקרים
העלמות הסתרות
שרק אני בעולמי ידעתי
או ניסיתי לפחות
את מה שראיתי וחוויתי
זה שלי ושל אלוהים
אנשים חשבוני למשוגעת
לא בדקו מה עברתי
ימים שנים שהעברתי כך
משפילה מבט בפני אנשים
אמא מאוכזבת
דואגת
אז העדפתי לסתום
להדחיק
מציאות כפולה ומכופלת
לא יודעת עד הסוף
לא יודעת
ויום יום בוחרת
בוררת מחשבות מועילות
חיה יום ביומו
חיי נוודות ללא תכנון לבינתיים
מזכירה לעצמי שאני צריכה לבטוח קצת יותר
בהוא שבמרומים
לא מחפשת לאהוב כמו אז
יום יום אני קוברת שנים של צלקות
רק לא לפחד
רק לא עוד
 
למעלה