חופש גדול....

חופש גדול....

חוזרת מהעבודה ממוטטת מעייפות עוברת בסופר אוספת את הילדים מגיעה הבייתה מדליקה את המזגן ואז זה מתחיל:אמא, אמא, אמא, תקחי תביאי הוא עשה לי הוא לקח לי, ואני רוצה ללכת לכרמית! מה עושים? אין לי וממש אין לי חשק לצאת עכשיו מהבית....ובטח לא לנהוג לבית של כרמית בקצה השני של העיר בחום הזה.
איך אפשר לומר לילדה שלא בא לי. פשוט לא בא לי לצאת עכשיו מהבית....
 
למעלה