כיצד לשלם פחות מס שבח בהעברת נדל"ן בין חברות קשורות.

מלי ניניו

New member
מנהל
שלום לכל הגולשים , במאמר הראשי הפעם אסביר כיצד לשלם פחות מס שבח בהעברת נדל"ן בין חברות קשורות.

לעיתים חברה מבצעת העברת זכויות במקרקעין לחברה קשורה כגון חברה בת, בעלי מניות זהים וכדו'.
העברה זו היא לרוב אירוע מס לצורך תשלום מס שבח, ע"י החברה המעבירה, ותשלום מס רכישה, ע"י החברה המקבלת.

כיוון שמדובר בחברות קשורות, לפעמים בהסכם ביניהן לא מצויין סכום תמורה כספית ולעיתים תמורה במניות.
עם זאת, בעת הדיווח לרשויות המס מצהירות החברות על מחיר עסקה 'סביר' שעל פיו יחושבו המיסים השונים.

בפס"ד קונטיננטל נגד מנהל מס שבח לא נתקבלה 'התמורה המוצהרת' של החברות והודגשו מספר עקרונות חשובים שיש ליישם על מנת לצמצם את תשלומי המיסים במקרה של ביצוע העברה בין חברות.

לחץ להמשך המאמר >>
 
למעלה