מבחן ADL

מבחן ADL

מהו מבחן ה-ADL? הבנתי שזה קובע את רמת הסיעודית של אדם מסויים. מה המחבן כולל והאם אפשר להתכונן אליו?
 
תשובה ל- מבחן ADL

שושי שלום,
ADL הינן 6 פעולות יומיום המוגדרות בפוליסה.
ברוב הפוליסות, במידה ואדם נזקק לעזרה ממשית/ מהותית בלפחות 3 מהן, אזי רק אז הוא יקבל את גמלת הסיעוד.
חשוב לציין שכמות הפעולות אשר מקנות גמלה עלולות להשתנות בין סוגי הפוליסות, אולם ברובן מדובר בעזרה ממשית בשלוש פעולות מתוך ה- 6.
ששת הפעולות הן: מעברים (קימה ממצב של שכיבה וממצב של ישיבה), הלבשה, רחצה, אי שליטה על סוגרים, אכילה, ניידות.
חשוב לדעת שחייבים עזרה של אדם נוסף לביצוע הפעולה וכי משך הזמן שלוקח לחולה לבצע את הפעולה אינו פקטור בבדיקה.
בהצלחה
 
למעלה