מה ההבדל בין גידול ממאיר לבין שאינו ממאיר?

מאפייני גידול ממאיר

תא המתחלק באופן לא מבוקר ואשר יש לו את היכולת להתפשט לקמות סמוכות ולשלוח גרורות.
בגידול שפיר/שאינו ממאיר הגדילה תהיה מקומית בלבד
לתאים ממאירים יש מספר תכונות נוספות מעבר ליכולת גרורתית: העדר תהליך מוות עצמי בכאשר התא פגום (אפופטוזיס) דבר המאפשר לתא להמשיך להתקיים למרות שהוא לא תקין.
הפעלת גנים המעודדים גיוס חומרי גדילה להמשך התפתחות רקמת הגידול ועוד
 

אוסנתס

New member
תודה רבה על התשובה

האם הגידול "שולח גרורות" דרך מחזור הדם, כלומר התא הפגום עובר דרך מחזור הדם וגדל במקום אחר?
מה הקרנות אמורות לבצע?
האם קודם מסירים את הגידול ואז צריך הקרנות?
 
אכן התפשטות המחלה מתרחשת עי נדידה של תאים מהגידול

דרך זרם הדם.
חלק מהתאים בעלי הפוטנציאל הגרורתי יכולים לייצר מוקד של מחלה באיבר מרוחק.
הקרנות ניתנות לצרכים שונים.
לעיתים כטיפול משלים למיגור המחלה ולעיתים כטיפול תומך.
בעיקרון הקרנות פוגעות בדנ"א של התא הסרטני כך שהוא לא יכול להתקיים יותר.
 

אוסנתס

New member
אם הגידול לא נמצא בזרם הדם

האם בכל מראה אמור להגיע לזרם הדם? איך זה מתבצע?
איך ההקרנות פוגעות ב- DNA, ואם הן פוגעות למה יש מחלות סרטן שלא פתירות.
שוב, תודה על התשובות.
 
למעלה