מה הסיכוי ללקות בסרטן

מה הסיכוי ללקות בסרטן

עקב הרעלה ? (שתיית חומר נוזלי בשוגג )מדובר בסרטן צוואר הרחם שמאוחר יותר התפתח גם בריאות.
 
למעלה