מה הסכנות באפקלציה להלוואה חברתית?

מה הסכנות באפקלציה להלוואה חברתית?

חבר המליץ לי לבדוק הלוואה לרשת הלוואות חברתית.

מה הדברים שאני צריך לשאול/לבדוק/לקרוא בעין ביקורתית לגבי זה?

יש נאמנות לכסף.
 
הלוואה חברתית לעסק

הי
האם אתה מתכוון לקחת הלוואה עסקית? אם כן פרט מה העסק, הסכום , השימושים
 
למעלה