מה משמעות הביטוי "זכויות הצדדים שמורות להם"?

למעלה