ניתוק תושבות במיסוי בינלאומי

Avi Nov

New member
ניתוק תושבות במיסוי בינלאומי

ניתוק התושבות לצרכי מס יכול להיות מורכב, ובתנאים מסוימים, אף לגרום לחשיפה מיותרת לכפל מס ולהתדיינויות יקרות. סוגיית ניתוק התושבות מתעוררת בשני מצבים. המקרה הראשון הוא כאשר תושב ישראל עובר לגור במדינה אחרת, והמקרה השני הוא כאשר תושב חוץ הופך להיות תושב ישראל. בשני המקרים האלה יש לבחון את ניתוק התושבות. להרחבה ראו: ניתוק תושבות והשלכות מיסוי בינלאומי
 
למעלה