פיטורין עקב קורוננ

  • פותח הנושא ida Halevis
  • פורסם בתאריך
I

ida Halevis

Guest
המעסיק ביקש להחזיר לעבודה את העובד אבל הוריד לו את היקף המשרה , ממשרה מלאה לשליש משרה, בטענה שזה התקציב שלו.
יש לציין שעובד הועסק לפני הקורונה במשרה מלאה במשך 3 שנים.
מה עליו לעשות והאם מגיע לו פיצויי פיטורין לפי : דין מתפטר כדין מפוטר?
במידה כמובן שהעובד לא מעוניין לחזור בתנאים הללו.
 
ככל שמדובר במקום עבודה פרטי, ושאינו מאורגן, המעסיק רשאי לעשות כן.
העובד אך ורק יכול לממש את זכותו להתפטר בדין מפוטר מחמת הרעת התנאים, בתנאי שיתריע בפני המעסיק בכתב על כוונתו לעשות כן, ויעשה זאת באופן מיידי בלא שההישארות בעבודה תחשב להסכמה בהתנהגות לתנאים החדשים.
 
למעלה