פרס ישראל ברפואה הוכרז בתאריך 5.3......

פרס ישראל ברפואה הוכרז בתאריך 5.3......

ומיד המציאות קפצה לנו והחזירה אותנו לימי הביניים. צריך להזהר עם ההומור הרפואי
 
למעלה