פשוט סתם

פשוט סתם

סתם לחבר סתם לחסר סתם לפטפט סתם לשקר סתם לדבר על החיים להתחזק ומן הסתם לכתוב שירים סתם לקשקש ולפשפש להתחדש ולהתעקש סתם להיות או לא להיות זה סתם שטויות הכל שטויות סתם לחפש ולאפס ולהתפוצץ להתאפס פשוט סתם להרכיב סתם לפרק סתם להתנתק להתברג סתם להקדים סתם לאחר או לבטל סתם למהר סתם לא לרצות להגמר סתם להצדיק להצטדק להשתנק להתרחק סתם להיות או להיות בינינו זה הכל שטויות סתם לתרץ להתאמץ להתנוצץ להתחפש הכל סתם להתבייש סתם להשתרש גם סתם לבקש להתבקש בסתם לכתוב בסתם גם להיות כתוב להתגאות ומן הסתם להיות עלוב בסתם לרוץ להיעצר להשתכר להתפורר גם להיות או לא להיות זה סתם שטויות הכל שטויות סתם לעלות ולעלות לפול חזק להתגלות פשוט סתם ...
 
למעלה