שיבוץ בבסיס מאוד רחוק.

שיבוץ בבסיס מאוד רחוק.

בני התגייס לפני כחודש ושיבצו אותו לשירות סדיר בבסיס ליד אילת.
אנחנו מהצפון אונחנו לא מעוניינים שהוא יסע כל כך רחוק בכל יום ראשון וחמישי.
כמובן שהוא עצמו לא מעוניין.
אשתי מוגבלת ובני צריך לסייע בתחזוקת הבית.
אין לנו בעיה שלא יעשה יומיות, אך חשוב שיהיה בקרבת הבית.
המפקדים שלו אטומים. מה אפשר לעשות בנדון? פנינו לקצין העיר שמסרו שאין באפשרותם לסייע.

מאוד מתסכל.
 
שיבוץ בבסיס רחוק מהבית

ענייני שיבוץ ושינוי שיבוץ נמצאים באחריות גורמי היחידה. הטעמים לשינוי שיבוץ, יכולים להיות משפחתיים, כלכליים, רפואיים או נפשיים.
בנך יכול לפנות למש"קית ת"ש ולבקש שינוי שיבוץ קל"ב, להציג מסמכים התומכים בטענותיו בנוגע למצב משפחתי וכלכלי קשה, ואולי יקבל שינוי שיבוץ.
במידה וקיימות בעיות רפואיות, נפשיות או רגשיות המונעות מבנך שירות ביחידה רחוקה, תוכלו לפנות גם באפיק זה אל גורמי בריאות הנפש הצבאיים.
בכל שאלה פרטית נוספת ניתן לפנות אליי בפרטי.
 
למעלה