תענית מקשה

אני חוזר מתחיל בתשובה. לקחתי על עצמי לקרוא כל בוקר שמע ותענית, בצהריים תענית ובערב שוב שמע ותענית. אני מתקשה לקום בבוקר מאז שאני זוכר את עצמי, ואני לא מספיק לקרוא שחרית לפני שאני יוצא לעבוד. לכן אחר כך בצהריים אני צריך לקרוא פעמיים תענית עם רגליים צמודות. זה קשה לי ומכאיב לי ברגליים, ואני גם חושש שיהרוס לי את הרגליים. מה כדאי לעשות בזה?
 
למעלה