195 מעלות קור בבנק הזרע והביצית....

195 מעלות קור בבנק הזרע והביצית....

זה בלתי נתפס הקור הזה....מדובר ביצורים חיים !!!!!
 
יש להם זכויות ליצורים הללו? רק כרגע התוודעתי לסיפור הזה.

בעקבות עתירה לבג"ץ שתידון הבוקר בשעה 9 בבג"ץ....בנושא אחר לחלוטין......כנראה אירעה טעות קוסמית.....וענין הטמפרטורה של היצורים הקטנים.....בבנקי הזרע ברחבי הארץ ((והעולם))..
 
למעלה