סיכום חודש פברואר 2021 ע"פ רהאנליזות NCEP קווי אורך ורוחב – 35 – 32.5 – (צפון הארץ).

avi k 2

Member
סיכום חודש פברואר 2021 ע"פ רהאנליזות NCEP קווי אורך ורוחב – 35 – 32.5 – (צפון הארץ).

הממוצע בגובה 2 מטר מעל הקרקע בחודש פברואר ביחס ל 73 השנים האחרונות הסתיים כ – חם מהרגיל, ב – 1.68 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 850 מ"ב ( גובה ממוצע 1500 מטר מעל הקרקע) חודש פברואר הסתיים כחם מהרגיל במידה רבה ב - 2.27 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 700 מ"ב (גובה ממוצע 3000 מטר מעל הקרקע) חודש פברואר הסתיים כ – חם מהרגיל ב – 1.68 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 500 מ"ב ( גובה ממוצע 5500 מטר מעל הקרקע ) חודש פברואר הסתיים כ – חם מהרגיל, ב – 0.28 מ"צ מעל לממוצע.הממוצע בגובה 2 מטר מעל הקרקע בחודש פברואר ביחס ל 40 השנים האחרונות הסתיים כ - חם מהרגיל, ב – 1.61 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 850 מ"ב ( גובה ממוצע 1500 מטר מעל הקרקע) חודש פברואר הסתיים כחם מהרגיל במידה רבה ב - 2.23 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 700 מ"ב (גובה ממוצע 3000 מטר מעל הקרקע) חודש פברואר הסתיים כ – חם מהרגיל ב – 1.69 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 500 מ"ב ( גובה ממוצע 5500 מטר מעל הקרקע ) חודש פברואר הסתיים כ – חם מהרגיל, ב – 0.29 מ"צ מעל לממוצע.הממוצע בגובה 2 מטר מעל הקרקע בחודש פברואר ביחס ל 20 השנים האחרונות הסתיים כ - חם מהרגיל, ב – 0.95 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 850 מ"ב ( גובה ממוצע 1500 מטר מעל הקרקע) חודש פברואר הסתיים כחם מהרגיל ב - 1.37 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 700 מ"ב (גובה ממוצע 3000 מטר מעל הקרקע) חודש פברואר הסתיים כ – חם מהרגיל ב – 0.77 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 500 מ"ב ( גובה ממוצע 5500 מטר מעל הקרקע ) חודש פברואר הסתיים כ – קר מהרגיל, ב – 0.66 מ"צ מתחת לממוצע.הממוצע בגובה 2 מטר מעל הקרקע בחודש פברואר ביחס ל 10 השנים האחרונות הסתיים כ - חם מהרגיל, ב – 0.91 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 850 מ"ב ( גובה ממוצע 1500 מטר מעל הקרקע) חודש פברואר הסתיים כחם מהרגיל ב - 1.18 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 700 מ"ב (גובה ממוצע 3000 מטר מעל הקרקע) חודש פברואר הסתיים כ – חם מהרגיל ב – 0.33 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 500 מ"ב ( גובה ממוצע 5500 מטר מעל הקרקע ) חודש פברואר הסתיים כ – קר מהרגיל, ב – 1.09 מ"צ מתחת לממוצע.להלן הנתונים לפי מפלסים ומשתנים ביחס ל 73 השנים האחרונות:ממוצע הטמפ' ( 19.93- מ"צ )במפלס 500 מ"ב(ממוצע גובה מעל פני הקרקע 5500 מטר) הייתה הטמפ' ה - 33 (בצפון הארץ)הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הטמפ' היה גבוה ב – ( 0.28 מ"צ ) מעל לממוצע הרב חודשי.ממוצע הטמפ' ( 1.75- מ"צ )במפלס 700 מ"ב(ממוצע גובה מעל פני הקרקע 3000 מטר) הייתה הטמפ' ה - 15 (בצפון הארץ) הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הטמפ' היה גבוה ב – ( 1.68 מ"צ ) מעל לממוצע הרב חודשי.ממוצע הטמפ' ( 7.51 מ"צ )במפלס 850 מ"ב(ממוצע גובה מעל פני הקרקע 1500 מטר) הייתה הטמפ' ה - 11 (בצפון הארץ) הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הטמפ' היה גבוה ב – ( 2.27 מ"צ ) מעל לממוצע הרב חודשי.ממוצע הטמפ' ( 15.03 מ"צ )בגובה 2 מטר מעל הקרקע הייתה הטמפ' ה - 10 (בצפון הארץ) הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הטמפ' היה גבוה ב – ( 1.68 מ"צ ) מעל לממוצע הרב חודשי.ממוצע גובה מפלס 500 מ"ב ( 5665.41 מטר)היה הגובה ה - 11 (בצפון הארץ)הגבוה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הגובה היה גבוה ב – ( 41.75 מטר ) מעל לממוצע הרב חודשי.ממוצע גובה מפלס 700 מ"ב ( 3078.12 מטר)היה הגובה ה - 5 (בצפון הארץ)הגבוה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הגובה היה גבוה ב – ( 32.62 מטר ) מעל הממוצע הרב חודשי.ממוצע גובה מפלס 850 מ"ב ( 1508.21 מטר)היה הגובה ה - 8 (בצפון הארץ)הגבוה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הגובה היה גבוה ב – ( 21.93 מטר ) מעל הממוצע הרב חודשי.ממוצע הלחץ הברומטרי בגובה פני הים ( 1017.73 מ"ב)היה הלחץ הברומטרי ה - 18 (בצפון הארץ)הגבוה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הלחץ הברומטרי היה גבוה ב – ( 1.34 מ"ב ) מעל הממוצע הרב חודשי.ממוצע עובי השכבה בין מפלס 1000 מ"ב למפלס 500 מ"ב ( 5512.96 מטר)היה העובי ה - 15 (בצפון הארץ) הגבוה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע העובי שכבה היה גבוה ב – ( 28.72 מטר ) מעל לממוצע הרב חודשי.( מחושב ע"י גובה 500 מ"ב מינוס גובה 1000 מ"ב ).
 

avi k 2

Member
סיכום חודש פברואר 2021 ע"פ רהאנליזות NCEP קווי אורך ורוחב – 35 – 30 – (דרום הארץ).

הממוצע בגובה 2 מטר מעל הקרקע בחודש פברואר ביחס ל 73 השנים האחרונות הסתיים כ - חם מהרגיל, ב – 2.86 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 850 מ"ב ( גובה ממוצע 1500 מטר מעל הקרקע) חודש פברואר הסתיים כחם מהרגיל ב - 3.26 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 700 מ"ב (גובה ממוצע 3000 מטר מעל הקרקע) חודש פברוארהסתיים כ – חם מהרגיל במידה רבה ב – 2.83 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 500 מ"ב ( גובה ממוצע 5500 מטר מעל הקרקע ) חודש פברואר הסתיים כ – חם מהרגיל, ב – 1.85 מ"צ מעל הממוצע.הממוצע בגובה 2 מטר מעל הקרקע בחודש פברואר ביחס ל 40 השנים האחרונות הסתיים כ - חם מהרגיל במידה רבה, ב – 2.77 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 850 מ"ב ( גובה ממוצע 1500 מטר מעל הקרקע) חודש פברואר הסתיים כחם מהרגיל במידה ניכרת, ב - 3.20 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 700 מ"ב (גובה ממוצע 3000 מטר מעל הקרקע) חודש פברואר הסתיים כ – חם מהרגיל במידה רבה, ב – 2.82 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 500 מ"ב ( גובה ממוצע 5500 מטר מעל הקרקע ) חודש פברואר הסתיים כ – חם מהרגיל, ב – 1.84 מ"צ מעל הממוצע.הממוצע בגובה 2 מטר מעל הקרקע בחודש פברואר ביחס ל 20 השנים האחרונות הסתיים כ – חם מהרגיל במידה רבה, ב – 2.08 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 850 מ"ב ( גובה ממוצע 1500 מטר מעל הקרקע) חודש פברואר הסתיים כחם מהרגיל במידה רבה ב - 2.30 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 700 מ"ב (גובה ממוצע 3000 מטר מעל הקרקע) חודש פברואר הסתיים כ – חם מהרגיל ב – 1.85 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 500 מ"ב ( גובה ממוצע 5500 מטר מעל הקרקע ) חודש פברואר הסתיים כ – חם מהרגיל, ב – 0.83 מ"צ מעל הממוצע.הממוצע בגובה 2 מטר מעל הקרקע בחודש פברואר ביחס ל 10 השנים האחרונות הסתיים כ - חם מהרגיל במידה רבה, ב – 1.97 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 850 מ"ב ( גובה ממוצע 1500 מטר מעל הקרקע) חודש פברואר הסתיים כחם מהרגיל במידה רבה ב - 2.03 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 700 מ"ב (גובה ממוצע 3000 מטר מעל הקרקע) חודש פברואר הסתיים כ – חם מהרגיל ב – 1.31 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 500 מ"ב ( גובה ממוצע 5500 מטר מעל הקרקע ) חודש פברואר הסתיים כ – חם מהרגיל, ב – 0.30 מ"צ מעל הממוצע.להלן הנתונים לפי מפלסים ומשתנים ביחס ל 73 השנים האחרונות.ממוצע הטמפ' ( 18.33- מ"צ )במפלס 500 מ"ב(ממוצע גובה מעל פני הקרקע 5500 מטר) הייתה הטמפ' ה - 14 (בדרום הארץ)הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הטמפ' היה גבוה ב – ( 1.85 מ"צ ) מעל הממוצע הרב חודשי.ממוצע הטמפ' ( 0.57- מ"צ )במפלס 700 מ"ב(ממוצע גובה מעל פני הקרקע 3000 מטר) הייתה הטמפ' ה - 7 (בדרום הארץ)הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הטמפ' היה גבוה ב – ( 2.83 מ"צ ) מעל הממוצע הרב חודשי.ממוצע הטמפ' ( 8.52 מ"צ )במפלס 850 מ"ב(ממוצע גובה מעל פני הקרקע 1500 מטר) הייתה הטמפ' ה - 6 (בדרום הארץ)הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הטמפ' היה גבוה ב – ( 3.26 מ"צ ) מעל לממוצע הרב חודשי.ממוצע הטמפ' ( 16.23 מ"צ )בגובה 2 מטר מעל הקרקע הייתה הטמפ' ה - 1 (בדרום הארץ)הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הטמפ' היה גבוה ב – ( 2.86 מ"צ ) מעל הממוצע הרב חודשי.ממוצע גובה מפלס 500 מ"ב ( 5688.53 מטר)היה הגובה ה - 5 (בדרום הארץ)הגבוה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הגובה היה גבוה ב – ( 64.3 מטר ) מעל הממוצע הרב חודשי.ממוצע גובה מפלס 700 מ"ב ( 3087.42 מטר)היה הגובה ה - 4 (בדרום הארץ)הגבוה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הגובה היה גבוה ב – ( 41.64 מטר ) מעל הממוצע הרב חודשי.ממוצע גובה מפלס 850 מ"ב ( 1510.99 מטר)היה הגובה ה - 8 (בדרום הארץ)הגבוה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הגובה היה גבוה ב – ( 24.56 מטר ) מעל הממוצע הרב חודשי.ממוצע הלחץ הברומטרי בגובה פני הים ( 1017.71 מ"ב)היה הלחץ הברומטרי ה - 18 (בדרום הארץ)הגבוה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הלחץ הברומטרי היה גבוה ב – ( 1.31 מ"ב ) מעל הממוצע הרב חודשי.ממוצע עובי השכבה בין מפלס 1000 מ"ב למפלס 500 מ"ב ( 5539.84 מטר)היה העובי ה - 6 (בדרום הארץ)הגבוה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע העובי שכבה היה גבוה ב – ( 55.08 מטר ) מעל הממוצע הרב חודשי.( מחושב ע"י גובה 500 מ"ב מינוס גובה 1000 מ"ב ).
 
למעלה