האם החוק מחייב את מי שמקבל דמי אבטלה לקבל עבודה

arn1956

Member
שהוצעה לו ע"י הלשכה?
האם החוק מחייב אותו גם לחפש באופן פרטי (לא דרך הלשכה)?
אם המובטל רוצה ללכת להכשרה מקצועית האם הוא יכול לבחור את ההכשרה בעצמו (כדי שימשיכו לשלם לו דמי אבטלה)?
 
1. אכן - בהעדר יציאה לעבודה, ככלל, הסטטוס הינו של "סירוב", המאפשר לביטוח הלאומי שלא להמשיך לשלם דמי אבטלה.
2. לעניין סוג ההכשרה המקצועית - ההכשרה המקצועית עצמה מותנית בהפנית יועץ התעסוקה בלשכה ובמבחני התאמה.
 
למעלה