חברת ארנק

  • פותח הנושא suzana-b
  • פורסם בתאריך
S

suzana-b

Guest
אני בעלת מניות יחידה בחברה המעניקה שרותי אדריכלות. כל הכנסות החברה הן מלקוח אחד, חברת בנייה לה ניתנים שרותי אדריכלות, האם החברה נחשבת חברת ארנק ומה המשמעות ?
 
היי סוזנה,
בהתאם לפקודת מס הכנסה (סעיף 62א(א)(3)) כאשר כל המניות מוחזקות ע"י בעלת מניות אחת(חברת מעטים) אם מעל 70% מהכנסות החברה במשך מעל 30 חודשים מתוך תקופה של 4 שנים הן מלקוח אחד אזי החברה תחשב כחברת ארנק. במידה ובחברה מועסקים לפחות 4 עובדים היא לא תחשב לחברת ארנק.
המשמעות של חברת ארנק היא –
הכנסות החברה ימוסו כהכנסות בעלת המניות על פי מדרגות המס בשיעור שיכול להגיע עד 50% .
החברה לא נהנית מהמיסוי הדו שלבי, מס חברות של 23% ומס נוסף בשיעור של 30% רק בעת חלוקת הדיבידנד.
לעניין ביטוח לאומי – נשלחו דרישות תשלום לבעלי חברות ארנק אך נכון להיום הנחיית המוסד לביטוח לאומי היא להקפיא את החוב עד לגיבוש עמדתו הסופית של המוסד לביטוח לאומי בנושא.
 
למעלה