מיסוי על הכנסה משכירות בקפריסין הטורקית

weiss2001

New member
מיסוי על הכנסה משכירות בקפריסין הטורקית

שלום רב, אני מתעניין ברכישת נכס להשקעה בקפריסין הטורקית. מבירור שערכתי עולה שיהיה עליי לשלם מס הכנסה מקומי בשיעור של 10% על השכירות. האם יהיה עליי לשלם מס גם בישראל, ואם כן מה שיעורו? תודה וחג שמח
 
תשובה - מס על דמי שכירות של נכס בחו"ל

שלום רב,

ישנן שתי אפשרויות מיסוי של הכנסה מהשכרת נכס בחו"ל.
האחת, לפי שיעור המס השולי של הנישום. כנגד הכנסה זו יכול הנישום לנכות את כל ההוצאות הכרוכות בהכנסת השכירות - פחת, ריבית (אם הנכס נרכש בהלוואה), הוצאות החזקה שוטפות, ועוד. בנוסף, יותר לנישום זיכוי בגין המס ששולם בחו"ל בגין הכנסת השכירות. בחירה בחלופה זו מצריכה הגשת דו"ח מס שנתי מלא.
השניה, לפי שיעור קבוע של 15%, אך ללא יכולת לנכות הוצאות, למעט פחת, וכן ללא יכולת לקבל זיכוי בגין המס ששולם בחו"ל. המס על פי חלופה זו ישולם עד 30 באפריל בשנה שלאחר השנה בה הופקה ההכנסה, והחלופה אינה מצריכה הגשת דו"ח מלא.

לצורך בחירה בין החלופות רצוי לערוך חישוב של המס לפי כל אחת מהן.
 
למעלה