מכבי מסרבים לתת לי את קבצי התיק הרפואי

מכבי מסרבים לתת לי את קבצי התיק הרפואי

הם מוכנים רק לצלם לי אותו ולהגיש לי ערימה של מאות דפים.
באופן הגשה כזה לא ניתן לבצע בו חיפושים ביעילות.
מה ניתן לעשות?
 
רשומה רפואית

גולן בוקר טוב,
כל מטופל זכאי לקבל עותק מהרשומה הרפואית שלו, מכח סעיף 18 לחוק זכויות החולה. לרוב הרשומה הינה תיק רפואי ומשמעה צילומי דפים, אבל הכוונה גם לבדיקות דימות ובדיקות עזר נוספות, שניתן לקבלן על גבי דיסק.
לשאלתך, משהקופה ספקה את הרשומה הרפואית המבוקשת במלואה, לא ברור איפה הבעיה בדיוק.
 
למעלה