יהדות

  • פותח הנושא לולולואטאט
  • פורסם בתאריך

SupermanZW

Well-known member
ומי בדיוק אחראי על האמת? זה שטוען שהולכים לפי האמא היולדת או זה שטוען שלפי התורמת? זה שמציע גיור לחומרה או זה שמציע לא לגייר בכלל כדי שלא לתייג את הילד כגר? זה שעכשיו הוא רב ראשי או זה שנפטר כבר?
כשיש יותר מדי דעות, כנראה שלאף אחד אין מונופול על האמת. או על היהדות.
האמת היא אותה אמת בכל מקרה, הדיון כאן הוא על השלכותיה של האמת ועל האם כדאי לגלותה או להסתירה בהתחשב בהשלכות.
 
מ

מזלללטוב

Guest
גם ביהדות יש דעות חלוקות בעניין זה.
דיעה אחת טוענת שמי שהביצית שלה היא האם. ולכן צריך גיור
דיעה שניה טוענת שמי שנושאת ברחמה את העובר היא האם. ולכן אינו צריך גיור.
בכל אופן המחמירים אומרים להטביל אותו כשנולד במקווה.
ויש המקלים ואומרים שהרחם של האם משמש כמקווה...
 

SupermanZW

Well-known member
על אימוץ מספרים, כי חשוב שילד/ה ידעו מי הוריו הביולוגיים למקרה שירצו ליצור קשר בבגרותם, על תרומת ביצית ואפילו תרומת זרע לא מספרים! הרי את זו שיולדת, לכן אפילו הילד/ה לא צריך/ה לדעת וממילא מן הראוי שתרומות כאלה יהיו אנונימיות ושאי אפשר יהיה לחפש את התורם/ת, קל וחומר שיש למנוע בכל מחיר מהרבנים לגלות זאת.
 

איילת ר

Member
מנהל
השאלה איפה זה יהיה כתוב אם בכלל..... אלוהים יודע מה יהיו דרישות הרבנות בנושא אם לילד שלך זה יהיה חשוב ואם יספר על כך.
אישית הבת שלי תדע שהיא מתרומה, אני לא חושבת שצריך להסתיר סודות כאלה מילד, אבל תמצאי כאן דעות מגוונות בנושא.
קובי רשם כאן בפורום על הליך הגיור של בנו.
בהצלחה
איילת
 

SupermanZW

Well-known member
השאלה איפה זה יהיה כתוב אם בכלל..... אלוהים יודע מה יהיו דרישות הרבנות בנושא אם לילד שלך זה יהיה חשוב ואם יספר על כך.
אישית הבת שלי תדע שהיא מתרומה, אני לא חושבת שצריך להסתיר סודות כאלה מילד, אבל תמצאי כאן דעות מגוונות בנושא.
קובי רשם כאן בפורום על הליך הגיור של בנו.
בהצלחה
איילת
Wherever זה כתוב, כל עוד לא תספקי את המידע מיוזמתך, הוא לא יגיע לידי אף אחד.
 

SupermanZW

Well-known member
השאלה איפה זה יהיה כתוב אם בכלל..... אלוהים יודע מה יהיו דרישות הרבנות בנושא אם לילד שלך זה יהיה חשוב ואם יספר על כך.
אישית הבת שלי תדע שהיא מתרומה, אני לא חושבת שצריך להסתיר סודות כאלה מילד, אבל תמצאי כאן דעות מגוונות בנושא.
קובי רשם כאן בפורום על הליך הגיור של בנו.
בהצלחה
איילת
יש סודות שמסתירים כדי למנוע בעיות. לולי הייתן חיות בישראל אפשר היה לגלות ללא חשש, אך זה לא המצב.
 

SupermanZW

Well-known member
השאלה איפה זה יהיה כתוב אם בכלל..... אלוהים יודע מה יהיו דרישות הרבנות בנושא אם לילד שלך זה יהיה חשוב ואם יספר על כך.
אישית הבת שלי תדע שהיא מתרומה, אני לא חושבת שצריך להסתיר סודות כאלה מילד, אבל תמצאי כאן דעות מגוונות בנושא.
קובי רשם כאן בפורום על הליך הגיור של בנו.
בהצלחה
איילת
היית רוצה לגייר את בתך אם נתונה בידך הברירה?
 

ai27

Well-known member
מבחינת הרבנות, אם ידעו שהיא מתרומת ביצית היא לא, לכן חשוב שלעולם לא ידעו.
ואז הבת תרצה להתחתן,
ופתאום יגלו שהיא כן?
ואם יגלו אחרי החתונה שהיא רימתה את החתן והרב, ויבטלו את החתונה בדיעבד?

להתגייר כבוגרת אחרי צבא - זה סיפור מסובך, שיכול לקחת שנה. במהלכה החתונה מתעכבת או מבוטלת
זה לא הליך טכני קצרצר כמו גיור של תינוק.
למה להתעלל ככה בילדה המסכנה שרק נולדה?
 

SupermanZW

Well-known member
ואז הבת תרצה להתחתן,
ופתאום יגלו שהיא כן?
ואם יגלו אחרי החתונה שהיא רימתה את החתן והרב, ויבטלו את החתונה בדיעבד?

להתגייר כבוגרת אחרי צבא - זה סיפור מסובך, שיכול לקחת שנה. במהלכה החתונה מתעכבת או מבוטלת
זה לא הליך טכני קצרצר כמו גיור של תינוק.
למה להתעלל ככה בילדה המסכנה שרק נולדה?
לא יגלו כי בתעודת הלידה ובתעודת הזהות מופיעה האם היולדת ולא תורמת הביצית.
 

ai27

Well-known member
לא יגלו כי בתעודת הלידה ובתעודת הזהות מופיעה האם היולדת ולא תורמת הביצית.
ולמה נראה לך שיבדקו רק את זה?
הרי אם יבדקו ברשימה של מי שמימנו לה טיפולי הפרייה בחו"ל,
ואם ישאלו את הבת והיא תתבלבל ותגיד משהו?
ואם ישאלו את אחד העדים והוא יגיד משהו?
כן יתחילו בעיות.

ומלכתחילה,
למה לחפש איך לרמות ולהוליך שולל, במשך עשרות שנים - את כל העולם?
לא ברור לך שהתנהגות נכלולית כזו רק תסבך אותה?
 

SupermanZW

Well-known member
ולמה נראה לך שיבדקו רק את זה?
הרי אם יבדקו ברשימה של מי שמימנו לה טיפולי הפרייה בחו"ל,
ואם ישאלו את הבת והיא תתבלבל ותגיד משהו?
ואם ישאלו את אחד העדים והוא יגיד משהו?
כן יתחילו בעיות.

ומלכתחילה,
למה לחפש איך לרמות ולהוליך שולל, במשך עשרות שנים - את כל העולם?
לא ברור לך שהתנהגות נכלולית כזו רק תסבך אותה?
אין ביד הרבנות רשימה כזו.
אם הבת לא טפשה גמורה היא תדע לומר שהאשה שילדה אותה היא אמה ואין אחרת ולא תזכיר אפילו תחת לחץ תרומת ביצית.
בשביל לספר לנפש חיה דבר כזה צריכה השואלת להיות טפשה גמורה. כאן בתפוז היא מופיע בשם משתמש שלא ניתן לקשר לשמה האמיתי עבור מי שאינו מכיר אותה אישית ואני סבור שאם היא חוששת שמי מהמשתתפים כאן מכיר אותה אישית היא הייתה מבררת בדרך אחרת, סמויה יותר.
 
ח

חתולתעולם11

Guest
בלי קשר כרגע לעניין ההלכתי - לדעתי זכותו של כל ילד לדעת כיצד הגיע לעולם, שלא לדבר על היסטוריה רפואית שאם מסתירים אותה זה גם עלול להיות מסוכן והסיכון לגילוי עריות. אם הילד יידע - הוא גם יידע לבדוק זאת בעצמו.
באשר לעניין הדת - מכיוון שיש כמה דעות, שמשתנות חדשות לבקרים, לאף אחד כנראה אין מונופול על האמת במקרה הזה.
 

SupermanZW

Well-known member
בלי קשר כרגע לעניין ההלכתי - לדעתי זכותו של כל ילד לדעת כיצד הגיע לעולם, שלא לדבר על היסטוריה רפואית שאם מסתירים אותה זה גם עלול להיות מסוכן והסיכון לגילוי עריות. אם הילד יידע - הוא גם יידע לבדוק זאת בעצמו.
באשר לעניין הדת - מכיוון שיש כמה דעות, שמשתנות חדשות לבקרים, לאף אחד כנראה אין מונופול על האמת במקרה הזה.
בעולם אידיאלי היית צודקת. אנחנו לא חיים בעולם אידיאלי.
 
ח

חתולתעולם11

Guest
בעולם האידיאלי שלי אני לא נותנת לגופים דורסניים לנהל לי את החיים. מה קרה? הילד שלי לא יוכל להתחתן ברבנות? כן ירבו
 
למעלה